GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu açıklama, bu bildiri vasıtasıyla sağlanan tüm bilgiler için geçerlidir.


30 Haziran 2003 tarihli 196 no'lu kanun hükmündeki kararnamenin ("Kişisel bilgilerin korunmasına dair kanun"), kişisel bilgilerin işlenmesiyle ilgili kişiler ve diğer şahıslara yönelik koruma sağladığına dair sizleri bilgilendirmek isteriz.

Yukarıda bahsi geçen kanun uyarınca gizlilik ve haklarınızın korunması amacıyla bilgileriniz; kesinlik ilkesi çerçevesinde, yasaya uygun ve şeffaf bir biçimde işleme tabi tutulacaktır.

196/2003 no'lu kanun hükmünün 13. maddesi uyarınca ve bu bilgiler ışığında, aşağıdaki bilgileri sizlere sunmaktayız:

1. Verdiğiniz bilgiler, aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır: Posta Listesi / Haber Postası / Sms

Posta listesine ya da haber bültenine kaydolunması durumunda, Kullanıcının e-posta adresi otomatik olarak irtibat kişileri listesine eklenecektir. Bu listedeki kişiler, ticari ve promosyon amaçlı da olmak üzere bilgi içerikli e-posta mesajları alabilir.

Sağlanan kişisel bilgiler: Soyad, E-posta, Ad, Çeşitli Türde Bilgiler.

Bilgilerin verilmesi isteğe bağlıdır.

Bilgiler, diğer şahıslarla paylaşılmayacak ve dağıtılmayacaktır

2. İşlem sahibi:

Nuova Centauro Srl, Via Alpi 320, 63812 Montegranaro (FM), info@albertoguardiani.it

3. İşlem sahibi ile ilgili haklarınızı, uygunluğu aşağıda tam olarak yeniden belirtilen 196/2003 no'lu kanun hükmünün 7. maddesi uyarınca istediğiniz zaman kullanabilirsiniz:

196/2003 no'lu Kanun Hükmü
Madde 7 - Kişisel bilgilere erişim hakkı ve diğer haklar

1. İlgili kişi, henüz kayıt olmasa dahi, kendisini ilgilendiren kişisel bilgilerin mevcut olup olmamasıyla ilgili açık bir biçimde onay ve bildirim alma hakkına sahiptir.

2. İlgili kişi, aşağıdakilerle ilgili bilgi alma hakkına sahiptir:

a) kişisel bilgilerin aslı;
b) işlemlerin amaçları ve yöntemleri;
c) elektronik aygıtlardan yararlanılarak işlem uygulanması durumunda kullanılan yöntem;
d) 5. madde 2. paragraf uyarınca tanımlanan işlem sahibi, sorumlu ya da temsilcinin kimlik bilgileri;
e) kişisel verileriyle iletişim kurulabilecek ya da ülkelerinde temsilci, sorumlu veya tayin edilmiş olarak bilinen kişiler ve kişi kategorileri.

3. İlgili kişi, aşağıdaki haklara sahiptir:

a) bilgileri güncelleme, düzeltme ya da gerektiğinde ekleme yapma;
b) toplanan ve arka arkaya işleme tabi tutulan, amaçlarıyla doğrultulu olarak saklanması gerekmeyen bilgiler de dahil olmak üzere, kanunları ihlal ederek işlem gören bilgileri iptal etme, isimsiz biçime aktarma ya da engelleme;
c) aktarılan ya da dağıtılan bilgilerle ilgili tarafların, bildirimin imkansız olduğunun kanıtlanması ya da korunan haklarla açık bir şekilde orantılı olmayan araçların kullanımını gerektiren durumlar haricinde, a) ve b) maddelerinde belirtilen işlemlere dair bilgilendirilmesini onaylama.

4. İlgili kişi, aşağıdakilerle ilgili olarak kısmen ya da tamamen itiraz etme hakkına sahiptir:

a) bilgilerin toplanma amacına uygun olsa dahi, hukuki nedenlerden dolayı kendisini ilgilendiren kişisel bilgilerin işlenmesi;
b) reklam unsurları ya da doğrudan satış unsurları gönderme veya pazar araştırmasını tamamlama ya da ticari iletişim amacıyla kendisini ilgilendiren bilgilerin işlenmesi.GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu gizlilik politikası yalnızca bu Uygulamayla alakalıdır.

Bu Uygulama Kullanıcıların bazı Kişisel Verilerini toplar.


Veri Toplayıcı ve Sahibi

Nuova Centauro Srl, Via Alpi 320, 63812 Montegranaro (FM) İtalya,info@albertoguardiani.it


Toplanan Veri Tipleri

Bu Uygulamanın kendi kendine veya üçüncü şahıslar aracılığıyla topladığı Kişisel Veriler arasında aşağıdakiler yer alır: Eposta, Ad, Soyad, Çerezler ve Ülke.

Toplanan diğer Kişisel Veriler bu gizlilik politikasının diğer bölümlerinde veya Veri koleksiyonu içerisindeki özel açıklamalı bağlamlarda açıklanabilir.

Kişisel veriler Kullanıcının kendisi tarafından verilebilir ya da bu Uygulamayı kullanırken otomatik olarak toplanabilir.Çerezlerin - ya da diğer izleme araçlarının - Uygulama tarafından ya da bu Uygulamanın kullandığı üçüncü şahıs hizmetlerin sahipleri tarafından kullanımı, aksi belirtilmedikçe, Kullanıcıları tanımlamak ve tercihlerini açıklamak, yalnızca Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetleri sağlamak amacına yöneliktir.

Belli bazı Kişisel Verilerin sağlanamaması bu Uygulamanın hizmetlerini yerine getirebilmesini imkansız kılabilir.

Kullanıcı bu Uygulama boyunca yayınlanan veya paylaşılan üçüncü şahıslara ait Kişisel Verilerin sorumluluğunu kabul eder ve bunları belirtme ya da yayınlama hakkını reddederek Veri Denetleyicinin tüm sorumluluğunu devralır.


Verilerin işlenme modu ve yeri

İşleme yöntemi

Veri Denetleyici Kullanıcıların Verilerini düzgün bir şekilde işler ve bu Verilerin izinsiz erişimini, ifşa, değişiklik ve imhasını engellemek için gerekli güvenlik önlemlerini alır. Verilere işleme sürecine dahil olan çalışanlar gibi Veri İşleyiciler ya da Veri Denetleyicilere hizmet sunan harici şahıslar, üçüncü şahıs teknik servis sağlayıcılar, posta görevlileri, yer sağlayıcılar, IT şirketleri, iletişim ajansları erişebilir. Bu şahısların güncellenmiş listesi istenildiği zaman Veri Denetleyicilerden talep edilebilir.

Yer

Veriler, belgenin kalanında aksi belirtilmedikçe Veri Denetleyici merkezlerinde işlenir.

Saklama Süresi

Veriler Kullanıcı tarafından talep edilen, ya da bu belgede özetlenen amaçlarla belirtilen hizmeti sağlamak için gerekli olan süre boyunca tutulur ve Kullanıcı daima bu bilgilerin askıya alınmasını ya da kaldırılmasını talep edebilir.


Toplanan verilerin kullanımı

Kullanıcıyla ilgili veriler Uygulamanın hizmetlerini sağlayabilmesi ve aşağıdaki amaçlar için toplanır: Reklamcılık, İçerik yorumlama ve Kullanıcıyla İletişim.

Her bir amaç için kullanılan Kişisel Veriler bu belgenin ilgili bölümlerinde özetlenmiştir.


Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler

Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlarla ve aşağıdaki hizmetler kullanılarak toplanır:

Reklamcılık

Bu hizmetler, Kullanıcı Verilerinin bu Uygulama üzerinde Kullanıcı bilgileri esas alınarak manşet ya da diğer reklam türleri şeklinde, reklam iletişimi amaçlı kullanılmasına olanak sağlar.

Bu, tüm verilerin bu amaçlı kullanıldığı anlamına gelmez. Kullanım bilgileri ve şartları aşağıda gösterilmiştir.

Aşağıdaki hizmetlerden bazıları Kullanıcıların tanımlanması için Çerezler'i kullanabilir veya davranışsal yeniden hedefleme tekniğini kullanabilir; yani bu Uygulamanın dışında tespit edilenler de dahil, Kullanıcı ilgilerine ve davranışına göre şekillendirilmiş reklamları gösterebilir. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen ilgili hizmetlerin gizlilik politikalarına bakınız.

Doğrudan E-Posta ile Pazarlama (DEM) (Bu Uygulama)

Bu uygulama üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmet ve ürünleri ya da bu Uygulamayla ilgili olmayan ürün ya da hizmetleri önermek için Kullanıcı Verilerini kullanır.

Toplanan Kişisel Veriler: E-posta

İçerik yorumlama

İçerik yorumlama hizmetleri Kullanıcıya bu Uygulamanın içeriği üzerinde yorum yapma ve yayınlama izni verir. Sahibi tarafından seçili ayarlara bağlı olarak, Kullanıcılar anonim olarak da yorum bırakabilir. Kullanıcılar tarafından verilen Kişisel Veriler arasında e-posta adresi varsa, aynı içerikle ilgili yorum bildirimleri göndermek için kullanılabilir. Yorumlarının içeriğinden Kullanıcılar sorumludur. Üçüncü şahıslar tarafından sağlanan bir içerik yorumlama hizmeti kuruluysa, kullanıcılar içerik yorumlama hizmetini kullanmadığında dahi yorum hizmetinin kurulu olduğu sayfalarda internet trafik verilerini toplamaya devam edebilir.

Doğrudan yönetilen yorum sistemi (Bu Uygulama)

Bu Uygulamanın kendine ait bir dahili içerik yorumlama sistemi vardır. Toplanan kişisel veriler: Çerezler, E-posta, Ad ve Soyad.

Kullanıcıyla İletişim

Posta Listesi veya Bülten (Bu Uygulama)

E-posta listesine ya da bültene kaydolunmasıyla, Kullanıcının e-posta adresi bu Uygulamayla ilgili ticari veya promosyon amaçlı bilgileri içeren e-posta mesajları alanlar listesine eklenecektir. Bu Uygulamaya giriş yaptıktan ya da bir satın alma işlemi gerçekleştirdikten sonra e-posta adresiniz bu listeye eklenebilir. Toplanan Kişisel Veriler: Ülke, E-posta, Ad ve Soyad.

İletişim formu (Bu Uygulama)

Kullanıcılar Verilerini iletişim formuna girdiklerinde, bu Uygulamanın formun başlığında belirtilen şekilde bilgi, fiyat ya da diğer türlü taleplere yanıt vermek için bu ayrıntıları kullanmasına izin verir.Toplanan Kişisel Veriler: Email, Ad, Soyad ve Diğer Veri türleri.


Veri toplama ve işleme hakkında ek bilgiler

Yasal Eylem

Kullanıcının Kişisel Verileri, Mahkemede veya bu Uygulamanın ya da ilgili hizmetlerin yanlış kullanımından kaynaklanan muhtemel yasal işlemlere giden aşamalarda Veri Denetleyici tarafından yasal amaçlı olarak kullanılabilir.

Kullanıcının Kişisel Verileri Hakkında Ek Bilgiler

Bu gizlilik politikasında yer alan bilgilere ek olarak, Uygulama Kullanıcıya belli hizmetlerle ya da Kişisel Verilerin toplanması veya işlenmesiyle ilgili bağlamsal bilgiler sağlayabilir.

Sistem Günlükleri ve Bakım

İşletim ve bakım amaçlı olarak, bu Uygulama ve üçüncü şahıs hizmetler Uygulamanın etkileşimi kaydeden dosyaları (Sistem Günlükleri) toplayabilir veya bu amaçla diğer Kişisel Verileri (IP Adresi gibi) kullanabilir.

Bu politikada yer almayan bilgiler

Kişisel Verilerin toplanması veya işlenmesiyle ilgili daha fazla ayrıntı Veri Denetleyicilerin iletişim bilgileri kullanılarak istenilen zamanda talep edilebilir.

Kullanıcı Hakları

Kullanıcılar her zaman Kişisel Verilerinin saklanıp saklanmadığını bilme hakkına sahiptir; içeriklerini ve kökeni öğrenmek, doğruluğunu teyit etmek veya tamamlanmasını, iptalini, güncellenmesini veya düzeltilmesini ya da anonim hale dönüştürülmesini ya da kanun ihlali yüzünden tutulan verilerin engellenmesini istemek için, aynı zamanda herhangi bir nedenden dolayı kullanımına itiraz etmek için Veri Denetleyiciye danışabilirler. Talepler yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinden Veri Denetleyicisine gönderilmelidir.

Bu gizlilik politikasına yapılan değişiklikler

Veri Denetleyici Kullanıcılarına bu sayfada bildirimde bulunarak istediği zaman gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu sayfanın en altında yer alan son değiştirilme tarihine bakarak sık sık kontrol edilmesi önemle tavsiye edilir. Kullanıcının Politika'da yapılan herhangi bir işe itirazı varsa, Kullanıcı Uygulamayı kullanmayı sonlandırmalıdır ve Veri Denetleyiciden Kişisel Verileri silmesini talep edebilir. Aksi belirtilmedikçe, o zamana ait güncel gizlilik politikası Veri Denetleyicinin elinde bulunan tüm Kullanıcı Kişisel Verileri için geçerlidir.


Tanımlar ve yasal referanslar

Kişisel Veriler (veya Veriler)

Kişisel kimlik numarası da dahil, diğer bilgiler referans alınarak dolaylı yoldan da tanımlanan ya da tanımlanabilen, gerçek kişi, tüzel kişi, kurum veya kuruluşlarla ilgili tüm bligiler

Kullanım Verileri

Bu Uygulamayla (veya bu Uygulamada kullanılan üçüncü şahıs hizmetlerle) otomatik olarak toplanan bilgiler şunları içerebilir: Bu Uygulama Kullanıcılarının kullandıkları IP adresleri veya bilgisayarların alan adları, URI adresleri (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı), talep zamanı, talebi sunucuya gönderme yöntemi, yanıt olarak alınan dosya boyutu, sunucu yanıtı durumunu (başarılı sonuç, hata vb.) gösteren sayısal kod, menşe ülke, Kullanıcının kullandığı tarayıcı ve işletim sistemi özellikleri, her ziyaretle ilgili çeşitli süre detayları (örn; Uygulama içerisinde her sayfada harcanan süre) ve özellikle sayfaların ziyaret edilme sırasına bakılarak Uygulama içerisinde izlenen yol detayları ve cihazın işletim sistemi ve/veya Kullanıcının IT ortamıyla ilgili diğer parametreler.

Kullanıcı

Veri Sahibinin kendisi ya da Veri Sahibi tarafından yetkilendirilmiş, Kişisel Verilerin ait olduğu, bu Uygulamayı kullanan birey.

Veri Sahibi

Kişisel Verilerin ait olduğu tüzel veya gerçek kişi.

Veri İşleyici

Kişisel Verileri bu gizlilik politikasına uygun şekilde işlemek üzere Veri Denetleyici tarafından yetkilendirilmiş gerçek kişi, tüzel kişi, kamu yönetimi veya diğer kurul, kurum veya organizasyonlar.

Veri Denetleyici (ya da Uygulama Sahibi)

Bu Uygulamanın işletim ve kullanımına yönelik güvenlik önlemleri de dahil, Kişisel Verilerin amaçları, işleme yöntemleri ve kullanılan araçlarla ilgili, diğer bir Veri Denetleyiciyle ortaklaşa olarak da karar verme yetkisine sahip gerçek kişi, tüzel kişi, kamu yönetimi veya diğer kurul, kuruluş veya organizasyonlar. Veri Denetleyici aksi belirtilmedikçe, bu Uygulamanın Sahibidir.

Bu Uygulama

Kullanıcı Kişisel Verilerinin toplandığı donanım veya yazılım aracı.

Çerez

Kullanıcının cihazında depolanan küçük veri parçası.


Yasal bilgiler

Avrupalı Kullanıcılar için Not: bu gizlilik beyanı Çerezlerle ilgili aşağıdaki maddenin gerekliliklerini yerine getirecek şekilde hazırlanmıştır 95/46/EC no'lu EC Direktifi Madde 10 ve 2009/136/EC Direktifiyle revize edilen şekilde 2002/58/EC Direktifi hükümleri.